REGULAMIN OKLEJANIA SAMOCHODÓW

Oklejanie pojazdów odbywa się w siedzibie firmy. Istnieje możliwość wykonania usługi u Klienta, musi on jednak zapewnić odpowiednie warunki do montażu folii.

PRZED OKLEJENIEM:

Wykonawca nie odpowiada za uszkodzenia/rysy, które powstały przed dostarczeniem pojazdu do Wykonawcy.

 1. Na życzenie Zamawiającego Wykonawca może okleić elementy uszkodzone, pokryte rdzą lub źle pomalowane, jednak w takim przypadku Zamawiający nie udziela gwarancji na oklejone elementy.
 2. Pojazd dostarczany do Wykonawcy nie powinien być myty produktami zawierającymi wosk na kilka dni przed oklejaniem.
 3. Pojazd może być oklejany minimum po upływie 14 dni od napraw blacharskich lub lakierniczych.
 4. Oklejany pojazd nie może mieć na sobie ceramiki.
 5. Przed oklejaniem należy umyć pojazd w celu weryfikacji jego stanu. W przeciwnym razie nie będą uwzględniane żadne roszczenia dotyczące rys na pojeździe.

WAŻNE INFORMACJE:

 1. Wgłębienia, bardzo widoczne rysy oraz inne uszkodzenia mogą być widoczne pod naklejoną folią.
 2. W przypadku wyboru przez Zamawiającego folii bez laminatu istnieje możliwość wypłowienia wydruku, na co Wykonawca nie daje gwarancji.
 3. W przypadku oklejenia całej powierzchni samochodu mogą wystąpić łączenia folii na dużych elementach z uwagi na maksymalną szerokość folii do zadruku.
 4. Nie należy używać wycieraczki gdy szyba jest oklejona folia OWV ( folia OWV nie jest zabezpieczona laminatem, wycieraczka będzie rysować wydruk ).
 5. Wizualizacja może nieznacznie odbiegać od ostatecznego oklejenia.
 6. Kolory po oklejeniu mogą odbiegać od tych przedstawionych na wizualizacji, ponieważ kolor przedstawiony w wersji cyfrowej nigdy nie jest dokładnie taki sam jak w rzeczywistości na folii. W przypadku folii barwionych fabrycznie istnieje możliwość oglądnięcia koloru we wzorniku przed wyborem koloru.
 7. W przypadku wyboru folii monomerycznej istnieje możliwość kurczenia się folii.
 8. W przypadku wyboru folii monomerycznej istniej możliwość odklejania się folii na przetłoczeniach, dlatego Wykonawca zaleca zastosowanie folii wylewanej.
 9. W zależności od rodzaju folii mogą występować ślady z ruchu rakli oraz drobne pęcherzyki powietrza, które wchłoną się po pewnym czasie.

WŁAŚCIWA PIELĘGNACJA POJAZDU PO OKLEJENIU:

 1. Pojazd z naklejoną grafiką lub oklejony folią do zmiany koloru może być myty na myjniach ręcznych lub myjniach automatycznych.
 2. Wykonawca zaleca mycie ręczne karoserii z zastosowaniem lekkich środków pielęgnacji nadwozia (np. szampony samochodowe).
 3. W przypadku mycia pojazdu z zaaplikowaną folią, niedozwolone jest skierowanie strumienia wody bezpośrednio na krawędzie folii, ponieważ może to spowodować uszkodzenie mechaniczne folii.
 4. Nie wolno czyścić folii (grafiki) na aucie silnymi środkami chemicznymi, np. denaturatem, benzyną ekstrakcyjną itd., ponieważ może to spowodować nieodwracalne i trwałe uszkodzenia folii zaaplikowanej na pojazd.
 5. Pierwsze mycie pojazdu powinno się odbyć nie wcześniej niż 48 godzin po oklejeniu.

USUWANIE FOLII:

 1. Wykonawca nie odpowiada za uszkodzenie lakieru powstałe podczas zrywania folii w przypadku kiedy oklejane elementy były lakierowane odtwórczo.
 2. W przypadku źle wykonanych napraw blacharskich istnieje możliwość, że podczas zrywania folia odejdzie razem z lakierem, za co Wykonawca nie bierze odpowiedzialności.
 3. W przypadku, kiedy lakier na pojeździe jest dobrze przygotowany, nie ma możliwości aby odchodził on przy odklejaniu folii.
 4. Istnieje prawdopodobieństwo, że po ściągnięciu folii pojawi się różnica w kolorze pomiędzy miejscami, które były oklejone a miejscami, które nie były oklejone. Jest to spowodowane nieuniknionym działaniem promieniowania UV (blaknięcie lakieru w nieoklejonych miejscach). Nie dotyczy to pojazdów oklejanych całościowo.

GWARANCJA:

 1. Zleceniobiorca udziela Gwarancji w zależności od użytej folii do aplikacji na auto na okres:
  A. 6 miesięcy – w przypadku wykonaniu reklamy z folii monomerycznej (EKONOMICZNEJ) do druku z laminatem na powierzchniach płaskich.
  C. 12 miesięcy – w przypadku wykonania reklamy z folii polimerowej do druku laminowanej laminatem stałym (WYSOKIEJ WYTRZYMAŁOŚCI)
 2. D. 18 miesięcy – w przypadku wykonania reklamy z folii wylewanej (DEDYKOWANEJ DO OKLEJANIA SAMOCHODÓW) lub do zmiany koloru.
 3. W przypadku druku solwentowego na folii monomerycznej, polimerowej lub wylewanej dodatkowo zalaminowanej laminatem, Zleceniobiorca udziela gwarancji na okres 12 miesięcy na wyblaknięcie.
 4. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia lub odkształcenia folii powstałe w wyniku: uszkodzenia powłoki lakierniczej, a w szczególności powstałe na skutek niewłaściwego malowania uszkodzonych elementów karoserii; przeprowadzonej konserwacji karoserii (polerowanie), oklejenia elementu który podany był malowaniu farbami samochodowymi w okresie od 30 do 1 dnia przed oklejeniem pojazdu; elementów zardzewiałych.
 5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne powstałe na skutek kolizji, wypadku, korozji, działania osób trzecich, działania warunków atmosferycznych, np. gradobicie lub niewłaściwej konserwacji karoserii pojazdu.
 6. Gwarancja ulega automatycznemu utraceniu w wypadku niedostosowania się do wymogów wymienionych w powyższej treści.
 7. W wypadku zauważenia uszkodzenia folii należy niezwłocznie powiadomić o zaistniałym fakcie Wykonawcę oraz przesłać dokumentację fotograficzną uszkodzonego miejsca (w terminie do 5 dni roboczych). W wypadku stwierdzenia uszkodzenia folii z winy Wykonawcy, zobowiązuje się on do naprawienia uszkodzenia na własny koszt w siedzibie Wykonawcy w terminie do 14 dni roboczych.

LEDART JĘDRZEJCZYK MACIEJCZYK SPÓŁKA CYWILNA

ul. Lwowska 72A, 34-100 Wadowice (budynek Madix)

NIP:551-262-45-51